Yerel seçimlerinde oy verme işlemleri bu sabah saatleri ile başladı. Askerler ise oy verip vermeyeceğini araştırıyor. Taksirli suçlardan hüküm giymiş olanlar dışında, er ve astsubaylar, askeri öğrenciler ve ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumların oy kullanmasına izin verilmiyor.

Asker Alimi Genel Kurmay

Cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde oy kullanırken ve oyların sayım ve sayımı sırasında seçim güvenliği açısından alınacak gerekli tedbirler Yüksek Seçim Komisyonunca belirlenerek, Yüksek Seçim Kurulunun yönlendirme ve denetimi altında yerinde yürütülür.

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

YSK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şu kişiler oy kullanamayacak:

Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

Askeri öğrenciler.

Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar."

Asker Celp

"Seçmen olamayanlar" kenar başlıklı 8 inci maddesi;

"Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar:

2024 Anneler Günü bu Pazar mı, ayın kaçında? ANNELER GÜNÜ ne zaman, tarihi belli mi? 2024 Anneler Günü bu Pazar mı, ayın kaçında? ANNELER GÜNÜ ne zaman, tarihi belli mi?

Kısıtlı olanlar,

Kamu hizmetinden yasaklı olanlar."

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 19 uncu maddesi;

"Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.

Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz."

Yenipolisalımı

22. maddesi;

"Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.

Muhabir: ŞEYDA TÜTGÜN