Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Ocak 2024 tarihli Meclis kararı ile “Yap İşlet Devret” yöntemi ile yapılan ve 25 yıllık işletme süresi 24.12.2023 tarihinde sonra eren 5 M MİGROS alış veriş merkezini 29 Şubat 2024 tarihinde yeniden ihaleye çıkartılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Antalya Barosu, Antalya Tabip Odası, Kent Gönüllüleri Dayanışması ve Olbia Grubu’nun yaptığı açıklamada, alışveriş merkezi alanının kaçak yapı niteliğinde olduğunu vurgulayarak ihalenin iptal edilmesi yönünde açıklamada bulundu. 29 Şubat tarihinde yapılacak olan ihalenin iptal edilmemesi durumunda ise yeniden yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Antalya Migros

YASAYA AYKIRI VURGUSU

Konyaaltı ilçesinde bulunan 5 M Migros alanının yeniden ihaleye çıkartılma kararının yasaya aykırı olduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İhaleye çıkarılmak istenen Alış Veriş Merkezi, 1998 yılından bugüne kadar fiziken varlığı korunan, kollanan bir yapı olmakla birlikte hukuken ve plan hükümleri gereği “yok hükmünde” ve “ kaçak yapı”  niteliğindedir.   

Son dakika... Kepez’de Başkan, meclisten seçilecek… Kepez’in vekil başkanı kim olacak? Son dakika... Kepez’de Başkan, meclisten seçilecek… Kepez’in vekil başkanı kim olacak?

Hukuken yok hükmündedir, çünkü kesinleşen Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2000/301 Esas 2002/436 K. Sayılı kararı ile “Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanında” Muratpaşa Belediyesi tarafından taşınmaz kültür varlığına etki edecek şekilde tevhit ve ifraz işlemi yapılmış olması ve Büyükşehir Belediyesinin de düzenlediği inşaat ruhsatının plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına, yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı ve ayrıca dayanağı imar planlarının ifraz ve tevhit işlemlerinin hukuka aykırı olması nedenleriyle iptal edilmiştir.

PLAN NOTU KALDIRILDI

Kararın Kesinleşmesinden ve plan kararlarının iptalinden sonraki süreçte ihale konusu edilen bu alanın planında yer alan “Fuar alanı içindeki mevcut yapılar ekonomik ömürlerini dolduruncaya kadar varlıklarını devam ettireceklerdir” plan notu da kaldırılmıştır. Bir diğer ifade ile mevcut ve güncel planda bu alandaki yapıların varlığını korumak üzere konulan herhangi bir plan notu ve herhangi bir yapı söz konusu değildir.

Yürürlükteki tadil edilmiş güncel planda ihaleye konu edilen alan “Akdeniz Atatürk Kültür Sanat Eğlence Yaşam Parkı” içinde“açık etkinlik alanı” olarak bırakılmıştır.

Bu haliyle Büyükşehir Belediyesi 29 Şubat tarihinde planında yer almayan bir alış veriş merkezi binasının ihalesini yapmak istemektedir.

KAP KAÇ USULÜNDEN FARKSIZ

İhale ilanında, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Konyaaltı İlçesi,Arapsuyu Mah. 12767 ada 10 parselde bulunduğu ifade edilen bu taşınmazın yüzölçümü bilgileri de gerçeğe aykırıdır. Kapalı alan bilgisi verilmeyen ilanda, yasal olmayan yollarla, sonradan ilave edilen çıkmaların ve kullanım alanlarının varlığı, ihalenin adeta bir kap kaç usulünden farksız, yasa dışılığı kollayan ve bu durumdan nemalanmak isteyen bir anlayış içinde gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.   

İlanın 6.6.3. maddesinde teklifte bulunacak isteklilerde aranan özellikler ise adeta adrese teslim bir tarif içermektedir. İlanda mevcut kiracıların tahliye edildiğine ve alış veriş merkezinin boş olarak ihale edildiğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumun mevcut işletmeciye sağlanan bir avantaj olduğu kadar 2886 sayılı yasaya aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal nedenidir. 

HUKUK HİÇE SAYILIYOR

Kentin ve kentlilerin haklarını korumak üzere görev üstlenmiş yerel yöneticilerin, Mahkeme kararlarına, kentsel değerlere saygılı olmaları zorunludur. İhale konusu taşınmaz kentin öncelikli korunması gereken alanlarındandır. Su kaynağını Koruma alanı, arkeolojik kalıntıların bulunduğu doğal sit alanıve kentlilerin park alanı olarak ayrılan bir alanda, kesinleşmiş Mahkeme kararına ve güncel plan hükümlerinde yer almayan alış veriş merkezinin ihalesinin yapılmak istenmesi hukukun ve kentli haklarının hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır.

25 yıl önceki açılan davaların davacıları ve takipçileri olarak usulsüz bir oylamaya dayalı olarak 29 Şubatta yapılmak istenen ihalenin iptal edilmesini, aksi halde yasal yollara başvurulacağını bir kez daha kamuoyuna duyurmak isteriz.”

Kaynak: BÜLTEN