T.C.
ANTALYA
7. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/450 Esas İLAN METNİ
Davacı , KUTAY YEŞİLTEPE ile Davalı , NADEZDA YEŞİLTEPE YURCHENKO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davalı NADEZYA YEŞİLTEPE YURCHENKO olarak 22/10/2024 günü saat 09:05'de geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususunun ihtar ve tebliğ olunur.03/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02045010