Alanya Belediyesi Damlataş Eğlence Merkezi’ni kiralamak üzere ihale açtı. Belediye tarafından eğlence merkezi yıllık kiraya verilecek.

Alanya’nın ünlü eğlence merkezi olan Damlataş Eğlence Merkezi ihale ile kiraya verilecek.  Toplam 14.3 dönüm arazi üzerine kurulu olan Damlataş Eğlence Merkezi’nin içerisinde aquapark, migros, hamam, kapalı otopark, sinema salonu, nikah dairesi, nargile kafe, benzin istasyonu gibi bir çok işletme bulunuyor.

Resmi Gazete’de de yayınlanan ilana göre Kapalı Teklif Usulü ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihaleye çıkan tesisin yıllık kirası 10 milyon 660 bin TL artı KDV olarak belirlendi. İhale 29 Şubat günü saat 12.10’da yapılacak.

İhaleye girecek olanlardan istenen şartlar şunlar:

“Gerçek Kişilerden: Nüfus cüzdanı sureti, İkametgah ilmühaberi, Geçici ve ek teminat, Sabıka kaydı, İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesi İmza sirküsü, Oda Kaydı, Vergi kaydı, Alanya Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı, Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış resmi belge.

Tüzel Kişilerden: Yetki Belgesi, Tebligat için Adres Beyanı, Şirket Yetkilisinin Nüfus cüzdanı sureti, istekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesi, geçici ve ek teminat, Ticaret Sicil gazetesi, yetkilinin imza sirküsü, şirket yetkilisin Sabıka kaydı, oda kaydı, vergi kaydı, Alanya Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu yoktur yazısı, Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış resmi belge.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Konya çıkartması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Konya çıkartması

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şart.

İhaleye girecek olanların evrakları 28.02.2024 günü Saat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim etmesi ve bin TL dosya bedeli ödemesi gerekiyor. NİHAT TOKLU

Editör: Ali Cem Çon