İMO Antalya Şubesi tarafından Antalya’da yaşanan su taşkını ile ilgili yapılan Basın Açıklaması: 13.02.2024 tarihi itibariyle yaşamış olduğumuz yağışlar bir kez daha kentimizde büyük ölçekli zararlara yol açmıştır ve maalesef can kaybına neden olmuştur. Can kayıplarının artmaması en büyük temennimizdir. İklim değişikliğinin getirmiş olduğu etkiler, nüfus artışıyla birlikte kentleşmenin hızlanması, plansız ve yanlış arazi kullanımı, çarpık yapılaşma, tarım alanları ile orman ve yeşil alanların yok edilmesi, hızlı şehirleşme, havza ve dere yatakları ile taşkın alanlarında yapılaşma, ıslah edilmemiş dere yatakları, yok edilmiş veya üzeri kapatılmış su arkları ve yetersiz altyapı nedeniyle olağanın üzerindeki her yağış bir afete dönüşmektedir. Şehrin atar ve toplar damarları olan altyapısı bir günde tıkanmakta, hayat felç olmakta ve yaşamak zorlaşmaktadır. Antalya’nın yağış kaynaklı sel ve taşkın afeti geçmişine bakıldığında, en son yaşadığımız 11-12 Aralık 2022 Kumluca Afeti olmak üzere her birkaç yılda bir aynı senaryoyla karşılaşmaktayız. Popülist yaklaşımlarla halka sunulan Belediyecilik hizmetleri, Belediyelerin asli görev ve sorumluluklarının önüne geçmiştir. Halkta karşılık bulamayacağı endişesiyle şehrin altyapı sistemleri ihmal edilmiş ve geçmişte olduğu gibi bugün de yeni bir hidrometeorolojik afet olarak karşımıza çıkmıştır. Dünya Kenti Antalya söylemi tüm kurum ve kuruluşların gerçek hizmetleriyle taçlandırılmalı, yaşanan afet sonrasında yağışların fazlalığı bahane edilerek yine doğa suçlu ilan edilmemedir. Bugün yaşanan afetle birlikte bir kez daha görülmüştür ki; Kentimizin sel ve taşkın afetine hazırlanması, maddi zarar ve can kayıplarının önüne geçilmesi için aşağıda sunduğumuz öneriler dikkate alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

24 ŞUBAT 2024 bugün deprem az önce deprem mi oldu, nerede, hangi ilde deprem oldu (AFAD deprem sarsıntılar) 24 ŞUBAT 2024 bugün deprem az önce deprem mi oldu, nerede, hangi ilde deprem oldu (AFAD deprem sarsıntılar)

• Afet riski değerlendirmelerinde kritik altyapı faktörlerinin stratejik planlarının sağlanması

• Riskli alanların belirlenerek konut durumlarına göre eylemlerin belirlenmesi

• Yapı kotlarının, risk değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenerek hidrometeorolojik afetlere karşı güvenli olacak şekilde planlamas

ı • Yağmur suyunu toplama, saklama, düzenleme ve taşkın önlemeyi sağlayacak çeşitli altyapı metotlarının geliştirilmesi

• Hidro-meteorolojik afet riski olan bölgelerde imar planlarında afet riski değerlendirmesinin yapılması,inşai altyapı sistemlerinin yanı sıra doğal drenaja olanak sağlayacak üst yapı sistemlerinin planlaması Bu düzenlemeler elbette konunun uzmanları ve paydaşlarıyla çeşitlendirilip zenginleştirilebilir.Kentimizin her anlamda yaşanılabilir bir kent olması tüm paydaşların birlikte çalışması ve diyalog halinde olması ile mümkün olacaktır. Öte taraftan afet sonrasında aktif olarak kullanılması gereken Afet toplanma ve sığınma alanlarının kullanılırlığı ve erişilebilirliği sorgulanmalıdır. Afet toplanma alanlarının afetin kendisinden etkilenmesi ve su altında kalması, hizmet vermesi beklenen vatandaşlarımızın bu hizmete ulaşamaması günümüz koşullarında kabul edilemez bir durumdur. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak her zaman olduğu gibi katkı koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Kentimizde bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğimizle.

Kaynak: BÜLTEN