Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer, “Vergide Adalet” eyleminin 11. Haftası dolayısıyla şube binasında basın açıklaması yaptı. “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığında 2024 yılı Nisan ayında TÜFE yüzde 3,18 oranında artmış, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla Nisan ayında 1,30 puan artarak yüzde 69,80 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu, Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında yüzde 5,02 artarak son 12 aylık artışı ise yüzde 124,35 olarak gerçekliğini ilan etmiştir” diyen Dr. Kaan Taşer

Öte yandan çalışanların ücretlerinden yapılan vergi kesintileriyle kamuda israfa ve şatafata dayalı harcamalar devam ediyor. Kamuda israfın son örneğini, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere dayalı olarak, Dışişleri Bakanlık katına 5 milyon 990 bin TL’lik mobilya satın alındığı anlaşılıyor.

VERGİ ORANLARI GİDEREK ARTIYOR

Vergi11 (Small)

Her gün artan fiyatlar çalışanların satın alma gücünü azaltıyor. Çalışanlar vergi dilimleri kasıtlı olarak düşük tutularak erkenden vergi dilimine girmesi ve yüksek vergi kesinti oranları her ay azalan gelir, giderek artan gider tablosuyla karşı karşıya kalıyor. Aile Sağlığı Merkez (ASM) çalışanları ve diğer sağlık çalışanlarından her ay artarak kesilen yüksek vergi oranları kabul edilemez hale gelmiştir.

21 Şubat 2024 tarihinde her hafta Çarşamba günleri tüm ASM binalarında ve hastane önlerinde ‘Vergide adalet İstiyoruz’ eylemlerimize kayıtsız kalan hükümetin karlarını her geçen gün artıran şirketleri nasıl kayırdığını görüyoruz ve bunun karşısında sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi yetkili sendika unvanını korudu… Hakları korumaya devam edecekler Sağlık-Sen Antalya Şubesi yetkili sendika unvanını korudu… Hakları korumaya devam edecekler

TALEBİMİZ ÇOK AÇIK

Vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz diyen Dr. Kaan Taşer “Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz. Bunun için on bir haftadır yürüttüğümüz Çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz” dedi.

HALKIMIZI MÜCADELEYE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ!

Hükümete sorularımızı yanıtlamadığı için on birinci eylem haftamızda bir daha soruyoruz diyen Kaan Taşer, “Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız kadarıyla kamudan beslediğiniz hangi şirketten bu kesintileri yapabiliyorsunuz? Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Vergi 11 (Small)

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz? Kamuda gösterişe şatafata israfa dayalı harcamalara ne zaman son vereceksiniz? Eylemlerimiz taleplerimiz karşılana dek her Çarşamba sürecek, Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm çalışanları ve vergi mağduru halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN