Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, tarımda ürün yığılmasının önüne geçilmesi için Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği söyledi. Başkan Güngör,  “Planlama verimliliği artırdığı gibi, kısıtlı olan üretim faktörlerinin ekonomik kullanımına da imkan sağlar. Tarımsal üretim, gerçekten de karmaşık ve çok iyi bir organizasyon içinde yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu yönüyle, planlama, işletmecilik problemlerinin çözümünde kullanılabilecek eşsiz bir anahtardır. Diğer bir ifadeyle tarım, planlama için çok iyi bir uygulama alanıdır. Planlama yaparak tarımsal üretim süreci ekonomik, teknik ve ekolojik şartlara uygun olacak şekilde optimizasyonu sağlanabilir” dedi.

Kütahya’nın dev şirketinin satışına erteleme Kütahya’nın dev şirketinin satışına erteleme

GIDA SORUNUNA ÇÖZÜM

Dünya nüfusunun artış ivmesinin yüksek olduğunu belirten Başkan Güngör, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve tarımsal üretimin plansız olmasından dolayı gelecekte gıda krizi ile karşı karşıya kalınmaması için gerekli önlemlerin planlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güngör, “Kaynaklar sınırlı ve insanların arzu ve istekleri sınırsız ise mutlaka bir denge gözetilmeli ve sonraki nesiller için iyi planlamalar yapılmalıdır. Sonuç olarak mevcut arazilerimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi bizim en önemli amacımız olmalıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, milli ekonominin temeli tarımdır, tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylerimize kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar yapmalı aynı zamanda çevreye karşı duyarlı kuşaklar yetiştirmeliyiz” şeklinde konuştu. İHA

Kaynak: İHA