İçişleri Bakanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda çeşitli kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre, lise mezunu adaylar arasından toplamda 1.608 kişi istihdam edilecek. Başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili detaylar da belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Büro Personeli, Mühendis, Avukat, Teknisyen, Destek Personeli, Tekniker, Mimar, Arşiv Uzmanı, Güvenlik Görevlisi, Çağrı Karşılama Personeli ve Programcı kadrolarına personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, başvuruları değerlendirilecek adayların en az 60 KPSS puanına sahip olmaları da istenmektedir.

6203A65786B2452090756E72

Bu ilanla ilgili detaylar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu, lise mezunu adaylara istihdam kapılarını açarken, iş başvurusu yapacak adayların gereksinimlerini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar E-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

8302

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Icisleri Bakanligi 1608 Sozlesmeli Personel Alim Basvurusu E Devlet Uzerinden Yapilacak 17121647185176

(d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Antalya’da fotoğraf tutkunları için 7 cennet! Antalya’da fotoğraf tutkunları için 7 cennet!

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

775461641524981

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

Icisleri Bakanligi 1608 Sozlesmeli Personel Alim Basvurusu E Devlet Uzerinden Yapilacak 17121647182244

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

Muhabir: HABER MERKEZİ