Antalya Türk Tabipler Odası tarafından, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yapmış olduğu açıklama sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından Merkez Konsey üyelerine dava açıldı. Açılan dava 30 Kasım tarihinde gerçekleşecek olup Türkiye’nin her yerinden davaya destek sağlanması üzerine Ankara’ya gidilecek. Antalya Türk Tabipler Odası ise 30 Kasım’da görülecek dava için basın ile bir araya gelerek basın açıklamasında bulundular.

https://antalyaningundemi.com/wp-content/uploads/2023/11/tabipler-odasi-aciklama-resim.jpg DOKTORLAR YALNIZ BIRAKMADI: TARİHE KARA LEKE 1

“MESLEKİ ÖZERKLİĞİMİZE SALDIRI”

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı’nın yapmış olduğu, PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni “kimyasal silah kullanmakla suçladığı video hakkında 19 Ekim’de Medya Haber TV adlı televizyonda katıldığı bir programda, “Görüntüleri daha önce izlemiştim belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik, zehirli, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Bu bölgelerde inceleme yapılması bir zorunluluk kapsamında. Bu kapsamda bağımsız heyetlerin oraya girişinin engellenmemesi mutlaka gerekir. Ama ne yazık ki bu konuda bir engelle karşılaşmışlar” şeklinde bir açıklama gerçekleştirdi. Fincancı’nın yapmış olduğu açıklama sonrası Cumhuriyet savcılığı tarafından açılan dava 10 Kasım’da görülüp 30 Kasım’a ertelendi.  Bununla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Tabip Odası Başkanı Taha Karaman, “Bundan yaklaşık 11 ay önce Türk Tabipleri Merkez Konseyi’ni (TTB MK) görevden alma istemi ile açılan davanın yeni duruşması 30 Kasım’da yapılacak. Bundan önce 10 Kasım’da görülen son duruşmada mahkeme hakiminin usul ve belge eksikliği gerekçesi ile bu kadar kısa süre sonraya tekrar duruşma koymasının 30 Kasım’ın karar duruşması olma olasılığını artırdığını düşünmekteyiz. TTB’nin tüm Merkez Üyelerinin görevden alınma istemli bu davanın açılmış olması bile ülke tarihinde kara bir leke olarak yerini şimdiden almış ve tarihi bir dava haline gelmiştir.

Unutulmamalıdır ki; TTB Anayasal güvenceye sahip 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliği taşıyan hekimlerin demokratik kitle örgütüdür ve gücünü aldığı hekimlerin sesidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında da vurgulandığı gibi demokratik ortamın gelişimine katkısı nedeniyle kamusal özellik verilmiş kurumun Merkez Konseyi demokratik bir seçimle ve hekimlerin oyları ile seçilmektedir. Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına yönelik davanın varlığı bile örgütsel bütünlüğümüze, örgütsel bağımsızlığımıza, mesleki özerkliğimize saldırıdır. Bu girişim ülkemizde yaşamakta olduğumuz hukuksuzlaştırma, Anayasallaştırma, iktidar karşıtı her sesin susturulması adımlarının yansımasıdır. TTB 70 yıllık hakikatleri, sağlıklı yaşam hakkını, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini barışı dile getirdiği için her defasında bu saldırıları bertaraf etmiştir. TTB, dayanışmayla 30 Kasım’da da daha da güçlenerek yoluna devam edecektir.

https://antalyaningundemi.com/wp-content/uploads/2023/11/tarihe-kara-leke-resim.jpg DOKTORLAR YALNIZ BIRAKMADI: TARİHE KARA LEKE 2

TTB İTİBARSIZLAŞTILIYOR

İddianamede yer alan, 12 Eylül darbecilerinin meslek örgütlerini hizaya getirme anlayışlarının ürünü olan “görevi dışında faaliyet yürütme” gerekçesini sahipleniş, bugünlerdeki sivil Anayasa söylemlerinin aslında iktidarın kendi varlığını sürdürme isteminden kaynaklı olduğunun açık kanıtıdır. Hukuki yönü olmayan bu davanın amacının; kamuoyu önünde, yargı eliyle hekimlerin örgütlü gücü TTB’yi itibarsızlaştırma, suçu ilan etmek için algı yaratma ve TTB’yi kendilerince tasarımlamak olduğu açıktır. 

Demokrasi’ye sahip çıkmanın sağlığa sahip çıkmak olduğunun bilinciyle hekimlerin iradesinin gaspı anlamına gelen, meslek örgütümüzü hedef alan saldırılara karşı mücadelemiz devam ediyor. TTB’nin demokratik yönetsel mekanizmalarına müdahalenin son bulması için söz konusu davanın ivedikle geri çekilmesi, düşürülmesi gerekmektedir. Biz hekimler olarak yaşama dair çabanın olduğu her konuya sahip çıktığımız gibi sağlık hakkına, mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı 30 Kasım 2023 Perşembe günü Ankara Dışkapı Adliyesi 31’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu BERFİN ÇAĞDAŞ / ANTALYA GÜNDEM GAZETE/ HABER