T.C.
ANTALYA
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/483 Esas
Konu : İlan Metni
İLAN
Davacı , ÜNVER DAĞLAR ile Davalı , ESER AKTOK arasında mahkememizde görülmekte olan Araç Mülkiyetinin Tespiti Ve Tescili davası nedeniyle;
MEHMET SIRRI ve MÜZEYYEN oğlu, 17/07/1949 doğumlu, davalı Eser Aktok (TC:248.....948),Mahkememize sunulan 28/05/2024 tarihli makine mühendisi bilirkişi raporunda özetle; Dava tarihi olan 14.06.2023 itibariyle 07 EU 770 plakalı Tofaş marka, Murat 131 A tipi aracın 2. El değerinin 58.540,00 TL olacağı bildirilmekle, bilirkişi raporun HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,
Ayrıca: 08.10.2024 günü saat 09:40'ta geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmeyeceğinizi bildirdiğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluğunuzda hüküm verileceği (HMK 147/2 ve 150. Md.) ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.04/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02045220