Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2020/22869 TLMT.
TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/22869 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
220.000,00 1 Taşıt 34UK8056 Plakalı , 2008 Model , PEUGEOT Marka , BOXER VAN 435 L4H2 HDI 120 HP Tipli , 10TRJ20141752 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 11:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 11:59

15/05/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02034748