Örnek No:55*

T.C.
SERİK
İCRA DAİRESİ
2023/166 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/166 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, ABDURRAHMANLAR Mahalle/Köy, 650 Ada, 8 Parsel, Antalya ili Serik ilçesi Abdu ...
Adresi : Abdurrahmanlar Mahallesi 650 Ada 8 Parsel Serik / ANTALYA
Yüzölçümü : 22.056,84 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 697.916,19 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:06

30/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02025610