Dün gece yayınlanan Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Türkiye’de birçok otel tahsis edilecek. Türkiye’nin önemli bölgelerinde bulunan 35 otel için tahsis ilanı dikkatleri üzerine çekti. Antalya, Aydın, Çankırı, İzmir, Kayseri, Muğla, Trabzon, Çanakkale ve Adana’da bulunan oteller yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilecek. Yabancı yatırımcılar için İngilizce duyuru yapılması da en az tahsis kararı kadar dikkatleri üzerine çekti.

Türkiyeotel (2)

Antalya’da sahiller dışında yüzülecek yerler Antalya’da sahiller dışında yüzülecek yerler

Resmi Gazete’de şu sözlere yer verildi:

“KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU 2024/1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden 3/4/2024 tarihinden itibaren erişilebilecek olan Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1’de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

Türkiyeotel (3)

MESAİ BİTİMİNE KADAR BAŞVURULMALI

1. Girişimcilerin, 30/4/2024 günü mesai bitimine kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrakına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya-ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Türkiyeotel (4)

Türkiyeotel (5)

2. Girişimcilerin Bakanlığa vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla, bu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilecektir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır. 3. Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebileceklerdir.

Türkiyeotel (1)

Ancak, talep edilen her taşınmaz için ayrı Tahsis Şartnamesi bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesinde istenilen başvuru teminatı ile diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.

4. Bakanlığa yapılan başvurular, Bakanlık tarafından Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilecektir.

Türkiyeotel (8)

BAKANLIĞA TESLİM EDİLMELİ

5. Başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payını (STAKP) belirleme amaçlı müzakere yapılacaktır.

6. Şartnamede ilgili taşınmaz için belirtilen miktarda ve mevduat veya katılım bankalarınca kesin ve süresiz teminat mektubu şeklinde düzenlenecek; başvuru teminatı, başvurusu sırasında diğer belgelerle birlikte, müzakere teminatı ise müzakere sırasında diğer belgelerle birlikte Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir.

Türkiyeotel (6)

7. “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1” ücreti 50.000,00.-TL (Ellibin Türk Lirası) olup, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİMM” 70.00.01) numaralı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ait hesaba yatırılacak, banka dekontunun açıklama bölümüne, “2024/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin “adı/unvanı” yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, Tahsis Şartnamesi ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur. Tahsis Şartnamesi ücreti, başvuru olup olmadığına bakılmaksızın hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Türkiyeotel (7)

İNTERNETTEN ERİŞEBİLİRSİNİZ

8. Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Daire Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No:32 Kat:3 06100 Emek Çankaya-ANKARA (Tel: +90 312 470 71 55 - 470 71 69) adresinden alınabilecektir.

9. Tahsis Şartnamesine 3/4/2024 tarihinden itibaren Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden erişilebilecektir.

10. Tahsis Şartnamesinde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 11. Bu duyuru kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak iş ve işlemlerde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve Tahsis Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.”

İŞTE TÜRKİYE’DE TAHSİS EDİLECEK OTELLERİ:

F1Cd858C Y

Turkiyenin En Iyi 20 Oteli Tatil Ozleminizi Giderecek Jumeirah Palace Bodrum

Slide15

Turkiyenin En Iyi 20 Oteli Tatil Ozleminizi Giderecek

Saphir Otel 696X414

Muhabir: YAPRAK ÖZER