İLAN
T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/248 Esas
"Davacı Cüneyit Güleç tarafından Antalya ili Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi Karusulukta Mevkii 437 ada 26 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası açılmış olup, tüm araştırmalara rağmen davalılardan Mehmet ve Nezahat kızı 27/09/1975 doğumlu Derya Kocabıyık'a tüm tebligat yolları denenmesine rağmen usulüne uygun tebliğ yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya tebliğ edilemediğinden tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın 17/10/2024 günü saat 10:10'a bırakılmasına karar verildiğinden, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde cevap dilekçenizi ve varsa delillerinizi sunmanız, duruşmaya katılmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda sonuçlandırılacağı, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur."

#ilangovtr Basın No ILN02031791