İLAN
KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/448 Esas
KARAR NO : 2024/69
Mahkememizin 01.02.2024 tarihli kararı ile;
HÜKÜM :
1-Müteveffa 19423379648 TC kimlik numaralı Recai Akıncı'ya ait Kemer 2. Noterliğinin03/10/2016 tarih ve 8315 yevmiye sayılı VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
İş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, mirasçı Alper Akıncı'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN02031959