Örnek No:55*

T.C.
MANAVGAT
1. İCRA DAİRESİ
2015/503 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/503 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Manavgat İlçe, Taşağıl Mahalle/Köy, 212 Ada, 6 Parsel, 429,05 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı satışa konudur. Taşınmaz Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesinde, Antalya-Manavgat Karayolunu Taşağıl Mahallesine bağlayan kavşağın1,5km kadar kuzeydoğusunda, Taşağıl Mahalle yerleşim alanının 2 km kadar güneybatısında, Antalya-Manavgat Karayolu'nu Taşağıl Mahallesi'ne bağlayan Serik Caddesinin 280m kadar kuzeybatısında bulunmakta olup,yaklaşık kuş uçuşu Akdeniz'e 9.3 km Manavgat ilçe merkezine de 24 km mesafede bulunmaktadır. Konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parsel, belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu yol, su, elektrik gibi bir kısım alt yapı hizmetlerinden kısmen yararlanabilir durumda, bir kısım altyapı hizmetlerinden ise henüz yararlanamaz görünümdedir. Parsel çevresindeki yollar keşif tarihi itibari ile kısmen açılmış durumda, kısmen de henüz açılmamış durumdadır. Parsel çevresinde oldukça seyrek şekilde konut vb. amaçlı yapılar bulunmakta olup, parselin özellikle kuzey ve batı cephelerindeki araziler genellikle tarım amaçlı olarak kullanılır görünümdedir. Düz ve düzgün bir yüzeye sahip olan parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile herhangi bir yapı bulunmayıp, parsel boş vaziyettedir. Parsel konumu itibari ile talep oranının orta yoğunlukta olduğu bir bölgede bulunmaktadır.
İmar Durumu :Taşağıl 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planında Gelişme Konut Alanları (K) içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, E:0,60 ve Yençok=3 Kat olarak tanımlanmıştır.
Kıymeti : 2.574.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:53
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:53

03/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02045319