Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında yayınladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planında yer alan verilere göre Antalya ilçelerinin ekonomisi coğrafi yapılarına göre şekillenmiştir. İşte Antalya ilçelerinin temek geçim kaynağı olan sektörler…

20210707104145466 Antalya Kaleici Servet Uygun (2)

AKSEKİ

2023 yılı nüfus verilerine göre Akseki’nin nüfusu 11.896 olarak ölçülmüştür. İlçenin yüzölçümünün %62’sini ormanlık ve fundalık alanlar oluşturur. %30’luk  kısmını ise tarım dışı alanlar ve çayır- mera gibi bölgeler oluşturur. Akseki’de kentsel yerleşik alanlar %1’lik bir alanı kapsar.

Dağlık bir alana sahip olan Akseki’nin ekonomisi de bu yönde gelişmiştir. İlçenin büyük kısmının ormanlarla kaplı olmasından dolayı ormancılık sektörü de gelişmiştir.

Akseki Nufusu Azaliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi SECAP raporunda Akseki’nin geçimi tarıma dayalı olarak gösterilmiştir.

İlçede turizm faaliyetleri ise yayla turizmi, kültür turizmi, mağara ve dağcılık turizmi gibi faaliyetleri kapsar.

ALANYA

Antalya’nın Alanya ilçesi 2023 nüfus verilerine göre 359.891 olarak ölçülmüştür. Yüz ölçümü 1577 olan Alanya’nın %16’sını tarım alanları oluşturur. %65’ini ormanlık alanlar oluştururken %11’ini ise tarım dışı alanlar ve yerleşim yerleri oluşturur.

Içkaleden Alanya Kleopatra Plajı Manzara

İlçenin geçim kaynağı ilk olarak tarım olarak gösterilse de turizm açısından da önemli bir gelir elde eder. İlçenin kıyı kesimleri eşsiz sahil şeridi ile turizmde öncü bölgelerin balında yer alır. 2021 yılı verilerine göre ilçede 235 turizm konaklama tesisi bulunur. Turizm sebebiyle hizmet sektörü de gelişmiştir. Bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi SECAP raporunda Alanya2nın geçim kaynağı tarım-turizm ve hizmet sektörü olarak gösterilmiştir.

DEMRE

Antalya’nın Demre ilçesinin 2023 yılı nüfusu 27.762 olarak ölçülmüştür. İlçe arazisinin %11’ini tarım alanları oluşturur. %67’sini ormanlık alanlar oluştururken %20’sini tarım dışı araziler ve yerleşim alanları oluşturur.

İlçenin temel geçim kaynağı tarım olarak gösterilmiştir. Ancak dağlık kesimlerde hayvancılık da yapılmaktadır. İlçenin kıyı kesimleri de balıkçılık açısından gelişmiştir.

Antalya Demre

Antalya Büyükşehir Belediyesi SEGE raporuna göre Demre’nin geçim kaynağı tarım ve hizmet sektörü olarak gösterilmiştir.

ELMALI

Elmalı’nın nüfusu 2023 yılında 41.240 olarak ölçülmüştür. İlçenin yüz ölçümünün %36’sını tarım alanları oluştururken %31’ini ormanlık alanlar %20’sini ise tarım dışı alanlar ve yerleşim birimleri oluşturur.

Elmalı

İlçede temel sektör tarım olarak bilinir. Kırsal kesimlerde hayvancılık sektörü de gelişmiştir. Elmalı’nın dikkat çeken özelliklerinden biri de açık ürün yetiştiriciliğidir.  Tarımsal faaliyetler kapsamında tarım sanayisi de gelişmiştir.

FİNİKE

Finike ilçesi 2023 yılı nüfusu 50.688 olarak ölçülmüştür. Finike bölgesi alüvyonla kaplı olmasından dolayı toprakları verimlidir. Aynı zamanda ilçede bulunan Finike Ovası tarımsal faaliyetlerin yapıldığı en verimli bölgelerden biridir.

Finike Antalya Scaled

Antalya Büyükşehir Belediyesi SECAP raporunda Finike’nin temel geçim alanı tarım olarak gösterilmiştir.

GAZİPAŞA

Antalya merkeze uzak bir konumda yer alan Gazipaşa ilçesini 2023 yılı nüfusu 55.185 olarak ölçülmüştür. İlçede 50 km çapında kıyı şeridi yer alır. İlçenin büyük kısmını ormanlık alanlar ve tarım arazileri oluşturur.

Gazipasa Gazipasa Sehir Merkezi 7Edebb

İlçenin temel geçim kaynağı tarım olarak öne çıkar. Aynı zamanda sera tarımı da yaygındır. İlçenin kırsal kesimlerinde hayvancılık da yapılırken kıyı kesimlerinde balıkçılık faaliyetleri gelişmiştir. Gazipaşa’nın yerleşim bölgeleri iç kesimlerde yoğunlaşmıştır.

GÜNDOĞMUŞ

Antalya’nın en az nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Gündoğmuş’un nüfusu 8.259 olarak ölçülmüştür. İlçenin büyük kısmını ormanlık alanlar oluşturur. İlçenin dağlık bir bölgede olması nedeniyle tarım faaliyetleri kısıtlıdır. Ancak meyve yetiştiriciliği ve hayvancılık gelişmiştir. İlçenin teme geçim kaynağı, tarım-hayvancılık ve avcılık olarak gösterilmiştir.

İBRADI

Antalya’nın en küçük ilçesi İbradı’nın 2023 yılı nüfusu 4.243 olarak ölçülmüştür. Denizi olan uzaklığı 1100 metre olan ilçe coğrafi konumu sebebiyle yayla niteliğindedir.  İlçede tarım alanları için çok kısıtlı alanlar vardır.  İlçenin büyük kısmı tarım dışı arazilerden ve yerleşim birimlerinden oluşur. İbradı’nın bazı bölgelerinde kültür turizmi yaygındır.

Ibradı Secim 2024 (Small)

Antalya’nın o hastanesini ne gören var nede duyan… Vatandaşlar yetkililere seslendi Antalya’nın o hastanesini ne gören var nede duyan… Vatandaşlar yetkililere seslendi

İbradı’nın temel geçim kaynağı avcılık olarak gösterilmiştir.

KAŞ

Antalya’nın tatil cenneti Kaş’ın 2023 yılı nüfusu 64.014 olarak ölçülmüştür. İlçenin büyük kısmını ormanlık alanlar ve yerleşim birimleri oluşturur. Kaş’ın yer aldığı coğrafyanın zengin güzelliklere sahip olması nedeniyle ilçede turizm sektörü oldukça gelişmiştir. İlçenin bazı bölgelerinde tarımsal faaliyetler yapılırken yüksek kesimlerde hayvancılık yapılır.

Antalya Kas (Small)

İlçede turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte hizmet sektörü de gelişmiştir. Kaş’ın geçim kaynağı turizm olarak gösterilmiştir.

KEMER

Antalya’nın ormanlar ve denizle çevrili Kemer ilçesinin 2023 yılı nüfusu 49.695 olarak ölçülmüştür. Kemer’in %77’sini or4manlık alanlar oluşturur. Kültür ve turizm koruma ve geliştirme merkezi konumunda yer alan Kemer turizmde önemli bir konumdadır. İlçenin temel geçim kaynağı turizm olarak gösterilir.

Kemer Ağzı (3)

KORKUTELİ

Antalya’nın serin yaylaları ile ünlü ilçesi Korkuteli’nin 2023 yılı nüfusu 59.295 olarak gösterilmiştir. İlçenin %40’lık alanını tarım arazileri oluşturur. Korkuteli Ovası bölgede en verimli alanların başındadır.  Yayla turizmi ile öne çıkan ilçe Antalya’nın en önemli tarım alanlarından biridir. İlçenin temel geçim kaynağı tarım olarak gösterilir.

KUMLUCA

Kumluca ilçesinin 2023 yılı nüfusu 74.353 olarak ölçülmüştür. İlçenin büyük kısmı ormanlık ve fundalık alanlar oluşturur. Antalya’da en fazla serada sebze yetiştirilen bölgelerin başında Kumluca gelir. Yayla kesimlerinde bağcılık yapılan ilçenin yüksek kesimlerinde ise hayvancılık da yapılır. Denize kıyısı olan kesimlerde ise balıkçılık gelişmiştir.

Kumluca Belen Maysıra Içme Suyu Hattı (13) (Small)

Kumluca’nın temel geçim kaynağı tarım ve balıkçılık olarak gösterilmiştir.

MANAVGAT

Antalya’nın en kalabalık ilçelerinden Manavgat’ın 2023 yılı nüfusu 258.367 olarak ölçülmüştür. İlçenin büyük kısmını ormanlık alanlar oluşturur. Diğer kısmı is tarım arazileri ve yerleşim birimleridir.

Manavgat-2

Manavgat, en fazla çalışana sahip ilçe olarak gösterilmiştir. İlçede hakim olan sektör tarım olsa da kıyı kesimlerinde yoğun olarak turizm faaliyetleri sürdürülür. İlçede inşaat sektörü de gelişmiş konumdadır ancak çarpık kentleşme sebebiyle uygunsuz yapılaşama yaşanır.  

belek Serik

SERİK

Antalya’nın Serik ilçesinin nüfusu 2023 yılı verilerine göre 141.569 olarak ölçülmüştür. İlçenin büyük kısmını tarım alanları ve çayır-meralar oluşturur. İlçede temel sektör tarımdır. Ancak denize kıyısı olması sebebiyle turizm sektörü de gelişmiştir. Turizm sektörüne bağlı olarak hizmet sektörü de gelişme göstermiştir. Serik’in başlıca geçim kaynağı tarım ve turizmdir.

Muhabir: EBRU ÇETİNKAYA