Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık’ diye açıklama yaparken sağlık çalışanları her ay ücretlerinden kesilen yüksek vergiler yüzünden artan enflasyon karşısında her geçen gün fakirleşiyor diyen SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer;

Mahra'nın babası: “26 aydır yaşadığımız acı dinmedi” Mahra'nın babası: “26 aydır yaşadığımız acı dinmedi”

Sadece 2021 yılında başlatılan kur korumalı hesaplarından kazanılan paralardan bile vergi almayan, gelire göre vergi adaletsizliği yaratan hükümetin son açılamaları, yeni tasarruf paketi program inandırıcı olamıyor.

Bugün 15 Mayıs, ücretlerimizi aldığımız gün, Nisan ayında hak ettiğimiz ücretlerimizden her ay olduğu gibi bu ayda yüksek vergi kesintisine uğradık. Her malın ve hizmetin fiyatı sürekli artarken bizler her ay ücretlerimizden yapılan yüksek vergi kesintileri nedeniyle eksilmiş ücret alıyoruz.

Sadece sağlık çalışanlarından değil ücretli kesimlerden düşük ücret yüksek vergi kesintileri ve dolaylı vergilerin yüksekliği toplumda gelir ve vergide eşitsizlik adaletsizlik yaratmıştır dedi.

ARTIK ÜLKENİN ÖNEMLİ GÜNDEMİ HALİNE GELDİ

Dr. Kaan Taşer ‘Vergide adalet istetiyoruz’ talebimizin artık ülkenin önemli gündemi haline geldiğini, talebimizin çalışanların ve halkın ortak talebi haline gelerek ortak mücadele hattına destek olacağını görüyoruz dedi.

21 Şubat 2024 tarihinde her hafta Çarşamba günleri tüm ASM binalarında ve hastane önlerinde ‘Vergide adalet İstiyoruz’ eylemlerimiz on birinci haftasında devam ederken hükümetin yüksek enflasyon karşısında tasarruf tedbirleri paketi adı altında çalışanlara yeni yükler getirmesini kabul etmeyeceğimizi mevcut vergi yükünün çalışanların sırtına yüklemesine seyirci kalmayacağımızı bildirmek isteriz diyen Dr. Kaan Taşer Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz. Bunun için on bir haftadır yürüttüğümüz Çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz şeklinde konuştu.

Img20240515121340 (Small)

SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek eylemimizin 12.haftasında sayın bakanın yanıtlaması için sorularımızı bir kere daha yineliyoruz diyerek sorularını sıraladı;

Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı? Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?

Img20240515120843 (Small)

Kamuda gösterişe şatafata israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadele sonuç alınana dek sürecek diyen Dr. Kaan Taşer bu mücadeleye mağdur olan çalışanları ve halkımızı Çarşamba eylemlerimize davet ediyoruz dedi.

Kaynak: BÜLTEN