Cesaret İsteyen Meslek: Gassal Maaşı 2024! Nasıl Olunur? Ne İş Yapar? Cesaret İsteyen Meslek: Gassal Maaşı 2024! Nasıl Olunur? Ne İş Yapar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyon muhasebesinin ertelenmesine, muhasebe muhasebesinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminin kapsaması yönünde karar verilmesi açıklandı. Ocak-Mart dönemi için düzenleme kapsamına girenler, enflasyon etkisi yapmayacak. Kararın firmaların için çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “31 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen, onların ekonomik açıdan daha sağlıklı bakımlarının gerçekleştiğini vurguladı. Bu daire için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür ediyoruz" dedi.

Yilin Ilk Enflasyonuna Bakan Simsekten Dikkat Ceken Aciklama Resim

ENFLASYON MUHASEBESİNE GEÇİŞ ÇOK DEĞERLİ

2023 yılı Temmuz ayındaki kazanç konusunda iş hayatında yaşadığının makaraya yansımasına ilişkin açıklamayı hatırlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, sayıları şöyle sürdürdü;

“Bankaya gittiğimizde kapasitemizi genişleteceğimizi, makine gücümüzü ve kredi oranlarımızı gösterdiğimizde karşılığını göremediğimizi 2023 Temmuz aralıklarında dile getirmiş, kesintilerin yaşandığı bir üretime ulaşamıyorsak üretime ve faaliyete devam etmek pek mümkün olan bir süreç olmayacaktı. Firmalarımızın enflasyondan korunması için enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmesi genişlemeyi işaret etmiştik. Maliye Bakanımızın bugün bu konuda somut ve adımlar atıyor olması bizim için çok değerli."

SERVET VERGİSİNE DÖNECEKTİ

Ali Bahar (1) (Small)

Geçici vergi uygulamasına tabi takvimlerin rejimi, 2024 yılı geçici vergi enflasyonu düzenlemesi yapmak durumda kalacaklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Kredi yoğun çalışan firmalarımız, yatırımların rejiminin aktif tarafının genişleyeceği ancak krediler konusunda aynı kesinti yapılmayacağı için enflasyonun artması ek vergi . Yani bunların her üç ayda bir verecekleri gelir ve harcama beyannamesi sonucu ödemeleri vergilerin yanı sıra enflasyon düzeltmesi ile ilgili vergi matrahları artacaktı. Bu durumda enflasyon muhasebesi adeta bir servet birikimine dönmekti"yi kullandı.

Asgari Ucrete Ek Zam Mi Geliyor Unlu Ekonomist Acikladi Ogmh

Enflasyon düzeltmesi için 2023 hesap döneminin açılmasına rağmen birçok firmanın 2023 hesap dönemini kapatamadığını belirten Başkan Bahar, “Ancak bunun finansal tablolara başından itibaren ve bu değişiklik, mevcut finansal tablolar üzerinden yapılan analizleri veya değerlemede kısa yol olarak kullanılan çarpanları farklılaştırabilecektir. karmaşıklığını da zorlaştıran yüksek enflasyon, reel olmayan kazançlarının vergilendirilmesi, kar payının yayılmasına konu olan şirket öz yatırımcılar reel erime riski doğurmaktadır. Dolayısıyla, düzenlemenin geçici vergi dönemleri için değil, 2024 yılsonunun kaynaklarına dair iş dünyamız açısından daha faydalı dağıtım dağıtımı. Bu daire için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN