Antalya’da 12 Nisan 2024 günü meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Kaza sonrası 11 kişi şüpheli olarak 14 kişinin ifadesi alınmış, bu zanlılardan 5’i tutuklanmış, 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 kişi ise bir kişi serbest kalmıştı. 14 Nisan 2024 tarihinde yapılan itiraz ise reddedilmişti.

İKİNCİ İTİRAZ GÜNÜ İDDİANAME

26 Nisan 2024 günü çıkması gereken bilirkişi raporu için bir haftalık ek süre verilmiş ve rapor tamamlanıp Antalya’ya geldikten sonra avukatları 6 Mayıs 2024 günü itiraz dilekçesini vermişlerdi. Dilekçelerinde Başkan Kocagöz’ün tutuksuz yargılanması talep edilmişti. Ancak bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı ve savcılık iddianamesini tamamladı.

İddianameye göre davada 3 yaşı küçük müşteki, 13 müşteki ve 146 suçtan zarar gören bulunuyor. Hazırlanan iddianame şöyle:

“28 Kasım 2023 tarihine kadar Tünektepe Teleferik İstasyonu’nu işleten ANET A.Ş'de genel müdür olarak görev yaptığı, ancak Ticaret Sicil Gazetesine göre bu yetkisinin19/02/2024'te son bulduğu, her ne kadar görev yaptığı süre içerisinde Teleferik ile ilgili işlem ve

bakımların yapılması amacıyla ANET A.Ş. genel müdür yardımcısı Ahmet Buğra Samsunlu'ya imza yetkisi vermiş ise de, bu yetki devrinin yapılan işlemlerin sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağı, görev süresi içerisinde yukarıda bahsedildiği üzere ANET A.Ş'nin MegaTower A.Ş'ye yaptırmış olduğu bakımlarda eksikliklerin bulunduğu, kazaya sebep olan makara sistemindeki arıza ile ilgili olarak her hak edişte 42 adet makaranın değişmiş olduğu yazılmasına rağmen aynı zamanda toplam makara sayısı olan 196 adet makaranın tornalanmış olduğunun belirtildiği

Teleferik Raporu Cikti (Small)

ÇELİŞKİ VAR

ve bu durumun çelişkiye neden olduğu, zira 42 adet hangi direğe ait olduğu belli olmayan makaranın değişiminden sonra tornalanmasının mantığa uygun olmadığı, bu durumda gerçekte böyle bir değişime ait somut bir veri olmaması dolayısıyla makaraların değişmediğinin kabulü ile genel işletme ve servis kullanma kılavuzu kitapçığında yer alan bakım aralıkları ve değişmesi gereken parçaların nelerden ibaret olduğu yazılmasına rağmen makaralarının tornalanmasının öngörülmediği ve bu nedenle genel işletme ve servis kullanma kılavuzu kitapçığına aykırı hareket edildiğinin anlaşıldığı,

Teleferik Kazasi Imo Rapor (Small)

ÇOK DAHA AZINI İÇERİYOR

yine ANET A.S ile MegaTower A.Ş. arasında yapılan bakım sözleşmesinin genel işletme ve servis kullanma kılavuzu kitapçığında belirtilen kalemlerinden çok daha azını içermesi dolayısıyla bakımların kısıntıya uğratıldığının anlaşıldığı, MegaTower A.Ş'nin yapmış olduğu bakımları kabul yetkisinin ve MegaTower A.Ş'nin personelinin bahsedilen isleri yapmaya ehil kişiler olup olmadığını araştırma yetkisinin genel müdür sıfatıyla kendisinde bulunmasına rağmen yukarıda bahsedildiği üzere MegaTower çalışanlarından üst istasyon otomasyon sorumlusu Suphi Kaplan, makine onarım sorumlusu Kazım Kılıç ve yine makine bakım onarım sorumlusu Orhan Karaoğlan'ın bu işleri yapmaya yetecek herhangi bir mesleki belgenin bulunmadığı tespiti karşısında genel müdür sıfatıyla bu sorumluluklarını da ihmal ettiği,

Teleferik 1

USULE UYGUN ŞEKİLDE DENETLENMEDİ

yine MegaTower şirketinin teleferiğin bakım işlerini üstlenmesine rağmen bu şirketin sahibi olan Serdar Tezcan'ın bakımlara ilişkin periyodik muayeneleri yapan Anadolu Teleferik A.Ş'nin sahibi olması dolayısıyla aslında yapılan bakımların usulüne uygun şekilde denetlenmediğinin anlaşıldığı, aynı zamanda Anadolu Teleferik A.Ş'nin Akreditasyon yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla bu işi yapabilecek bir onay mercii olmadığı hususları da değerlendirildiğinde bu anlamda da bir ihmal gösterildiğinin anlaşıldığı,

CIVATALARDA KOROZYON GÖZLEMLENDİ

kazanın meydana geldiği 5 numaralı direkte her ne kadar teknik bir laboratuvarda teknik bir inceleme yapılmamışsa da, gözle

görülür bir şekilde bağlantı noktalarındaki cıvatalarda korozyonların bulunduğu, bazı cıvataların eksik olduğu ve ilk izlenime göre uzun süredir bakım görmediği anlaşılmış olup, Kocagöz'ün ANET A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı zamana kadar tekabül ettiği

değerlendirildiğinden bu anlamda da ihmalin bulunduğu ve bu nedenle de süre gelen bir ihmaller zinciri ile kazanın meydana geldiği,

Teleferik Kazasinda Kabinlerde Mahsur Ka 39465 (Small)

BAKIMLAR GERÇEKTE YAPILDI MI?

işletmenin ne şekilde hizmet vereceği hususunun genel işletme ve servis kullanma kılavuzu kitapçığında detaylı ve keskin şekilde sınırlarının çizilmiş olmasına rağmen kuruluş ve

hizmete alındığı tarihten beri elzem olan hizmet alımı, muayene kabul ve denetim birimlerini teşekkül ettirilmediği, dosya içerisinde yer alan 2023-2024 hizmet alım ve bakım sözleşmesi evraklarından da

anlaşılacağı üzere tutanak, metraj, ataşman belgelerinden yapılan bakımların gerçekten yapılıp yapılmadığı ve yapıldıysa hangi parçalarında yapıldığının dahi tespit edilemediği, bu durumda kazaya

neden olan makaranın, tesisin işletmeye alındığı tarihten kazanın olduğu güne kadar değişim/bakımının yapıldığının dahi tespit edilemediği,

ASLİ KUSURLU KABULÜ

kurumun işleyişinden sorumlu olan şüphelinin işletmenin izah olunan ve gereği gibi teşekkül ettirilmeyen, kurumsal görevini ifa etmeyen birimlerinin sebep olduğu soruşturmaya konu olaydan sorumlu olduğu, tüm bahsedilen bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Mesut Kocagöz'ün bu kazanın yaşanmasında Asli Kusurlu olduğunun kabulü ile yukarıda açık kimlik bilgileri belirtilen 28 numaralı kabin yolcusu Memiş Gümüs'ün ölümüne ve diğer müşteki ve mağdurların yaralanmalarına sebep olmak suretiyle TCK 85/2 maddesinde belirtilen suçu islediği, yapılan eksik işlerin ve kusurlu davranışların söz konusu neticeyi hazırlayabilecek nedenler olduğunun öngörülebilir olması dikkate alındığında,

EYLEM BİLİNÇLİ TAKSİR

eylemin bilinçli taksirle gerçekleştiği nazara alınarak TCK'nın 22/3 maddesinde belirtilen durumun oluştuğu, aynı zamanda teleferik sistemin durması ve kabinlerin uzun süren kurtarma çalışmaları sırasında havada savrulması sonucu yukarıda açık kimlik bilgileri belirtilen ve diğer kabinlerde yolculuk eden ve hava taşıtı sayılan kabinlerdeki kişilerin yaşamını tehlikeye sokacak bir duruma neden olması sonucu TCK 180/1 belirtilen suçu islediği, yapılan eksik

islerin ve kusurlu davranışların söz konusu neticeyi hazırlayabilecek nedenler olduğunun öngörülebilir olması dikkate alındığında, eylemin bilinçli taksirle gerçekleştiği nazara alınarak TCK'nın 22/3 maddesinde belirtilen durumun oluştuğu,

Teleferik Faciasindan Tutuklanan Kepez Belediye Baskani Mesut Kocagoz (Small)

KABİN VE DİREK MUHAFAZA EDİLECEK

Şüphelilerin üzerine atılı müsnet suçtan mahkemenizde yargılamasının yapılarak, şüphelilerin eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 85/2, 22/3, 180/1 ve 22/3 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına Adli emanetin 2024/4641, 2024/4804, 2024/4864, 2024/5086, 2024/5484 ve 2024/5540 sıralarında kayıtlı bulunan belge ve materyallerin dosyada delil olarak saklanmasına, fiziki imkansızlık nedeniyle Adli Emanete alınamayan ve olayda hasar gören ve bulunduğu yerden alınarak emniyete muhafaza edilmesi üzerine teslim edilen teleferik sistemine ait 28 Numaralı kabinin ve 5 Numaralı direğe ait makaraların ve olay yerinden elde edilen diğer bulguların dosyada delil olarak saklanmasına,

şüphelilerin gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı TCK'nın 63/1 Maddesi uyarınca mahkum olduğu cezasından mahsubuna, şüpheliler hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53/6 Maddesi uyarınca mahkemenizce takdir edilecek hak yoksunluklarına karar verilmesi, Kamu adına iddia ve talep olunur.

TCK 85. MADDESİ NEDİR?

Türk Ceza Kanunu 85. maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilin birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde failin iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Zeynep Mayruk Kimdir? Kimin Kızı? Ne İş Yapıyor? Zeynep Mayruk Kimdir? Kimin Kızı? Ne İş Yapıyor?

TCK 22/3 MADDESİ NEDİR?

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.”

TCK 180/1 MADDESİ NEDİR?

Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Muhabir: SERCAN AYTIŞ