19. ve 20. Yüzyılın ülkemiz ilim dünyasının önemli bir ismi olarak karşımıza çıkan Muhammed Hamdi Yazır, 1877 yılında Antalya’nın 19 ilçesinden biri olan Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Dönemine damga vurmuş Yazır, önemli bir İslam alimidir. Hamdi Yazır, ilmi kişiliğiyle beraber siyasette de aktif bir rol üstlenerek II. Meşrutiyet döneminde şeriatla uygun bir meşrutiyet tarzı ortaya koyabilme adına Antalya milletvekili olarak mecliste görev almıştır. Bu görevde önemli işler yapmış, Kanun-i Esasi’nin değiştirilmesi gibi önemli roller üstlenmiştir.

Elmalili Hamdi Yazir Kent Muzesi Salon (Small)

FARKLI ALANLARDA PEK ÇOK ESER YAZMIŞ


Elmalılı alim, tefsir ve meâl, fıkıh/İslam hukuku, tarih, kelâm, edebiyat, şiir ve nesir, mantık, felsefe, dilbilim/belâgat, hüsn-i hat gibi farklı alanlarda da kaynaklık edebilecek eserler telif ve tercüme etmiştir. Ancak asıl ününe kavuştuğu tefsirinin şöhretinden dolayı farklı alanlarda yazdığı telif ve tercüme eserleri bilinmemektedir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TEŞVİK ETTİ

Elmalılı Alim, İslam dini konusunda yaptığı büyük araştırmalar ile tanınmış olup İslam alanındaki ününü Mustafa Kemal Atatürk’ün meal ve tefsirinin hazırlatılmasını teşvik etmesiyle Kur'an-ı Kerim’i Türkçeye çeviren, ‘Hak Dini Kuran Dili’ adlı 10 ciltlik tefsiriyle kazanmıştır.

Hamdi Yazir Elmali

ESER FARKLI BİLİM DALLARINI’DA AYDINLATIYOR

Türk halkının Kur’an’ı anlamasına hizmet amacıyla yazılan Hak Dini Kuran Dili adlı eser, tefsirlerin birçoğunu bir araya getirme gayretiyle yazılmış olması bakımından tefsir sahasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca adlı eser tefsir bilimcileri tarafından çok çeşitli bilimsel araştırmalara konu olmanın yanı sıra kelam, tasavvuf, felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi diğer bilim dallarının da akademik çalışmalarına önemli bir ilmî malzeme olma niteliğine sahiptir.

Elmalili Hamdi Yazir Kent Muzesi Sokak (Small)

Antalya turizminde işçi krizine yabancı işçi önerisi… Antalya çalışma izni istedi Antalya turizminde işçi krizine yabancı işçi önerisi… Antalya çalışma izni istedi

MÜZE ELMALILI HAMDİ YAZIR’IN ADIYLA ANILMAKTA

Günümüzde 19. ve 20. Yüzyılın ülkemiz ilim dünyasının en önemli isimlerinden biri olan ancak bunun dışında Mütefekkir, Din ilmi, Tefsirci, Felsefeci, Eğitimci, Hukukçu, Hattat, Sanatkâr, Gazeteci, Yazar, Edebiyatçı, Şair, Tarihçi, Araştırmacı, Çevirmen, Vakıf Uzmanı, Fikir ve Siyaset adamı gibi birçok özel sıfatla anılan Muhammed Hamdi Yazır’ ın eserleri ve yakınlarınca teslim edilmiş bazı eşyaları, Elmalı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılmasını teşvik amacıyla hazırlan ‘Şehr-i Elmalı’ projesi kapsamında kurulan kent müzesinde bulunmaktadır. Müze Elmalılı Hamdi Yazır’ın adıyla anılmakta olup, günümüzde farklı bölgelerden ve şehirlerden gelen insanlar tarafından sık sık ziyaret görmektedir. Müze, Karyağdı Mahallesi'nde bulunmakta olup, alimin 16 orijinal hat dahil olmak üzere bakanlık mührü, duvar saati, çakmak, tesbih, ayna, satranç takımı, hokka gibi kişisel eşyaları bulunuyor. 

Muhabir: BUSE ER