Türkiye genelinde son yıllarda çok sayıda göl ve su kaynağının kuruması, aşırı kirlilik ve ciddi düzeyde su kayıpları yaşanması gibi sorunlar sebebiyle 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulan Ulusal Su Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Afire Sever başkanlığında yapılan ilk toplantıda yeni kararlar aldı. Ulusal Su Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde 16 sivil toplum örgütü, 23 üniversite ile 24 kamu kurum ve kuruluş temsilcisi olmak üzere 98 üyeden oluşuyor.

SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

Su Krizi (2) (Small)

Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve iş birliği sağlamak üzere kurulan Ulusal Su Kurulu'nca, Su Verimliliği Alt Kurulu oluşturulması kararı alındı. Alt kurulla 'Su Verimliliği Seferberliği' faaliyetlerinin ortak akıl ve ulusal sahiplenme ilkesi doğrultusunda sürdürülmesi, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve verimlilik esasıyla sürdürülebilir yönetilmesi, ulusal politikalara ve kararlara katkı sağlanması amaçlanıyor.

KURUL NELER YAPACAK

Su Krizi (1) (Small)

Kurul üyelerinden Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, “Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın sorumlu kurumlar tarafından uygulanması başta olmak üzere, su kayıplarının azaltılması, sektörel su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, su verimliliği teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi, toplumsal bilgi ve bilincin artırılması konularının iş birliği içinde yürütülmesi maksadıyla Su Verimliliği Alt Kurulu kurulmuştur. Yasal altyapının güçlendirilmesi, toplumsal bilgi ve bilincin artırılması konularının iş birliği içinde yürütülmesi maksadıyla oluşturulan Su Verimliliği Alt Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar Ulusal Su Kurulu'na sunulacaktır" dedi.

DÖRT ÇALIŞMA GRUBU

Su Verimliliği Alt Kurulu çalışma alanlarıyla ilgili de Kentsel Su Verimliliği Alt Çalışma Grubu, Tarımsal Su Verimliliği Alt Çalışma Grubu, Endüstriyel Su Verimliği ve Su Verimliliği Ekipmanları Alt Çalışma Grubu, Yapı Malzemeleri Alt Çalışma Grubu şeklinde 4 alışma grubu oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi duyurdu... O yol kapanacak Antalya Büyükşehir Belediyesi duyurdu... O yol kapanacak

8 TEMEL STRATEJİ

Su verimliliği temel stratejileri ise şöyle belirlendi:

"Su ayak izinin azaltılması. Kentsel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi. Suyun uygun fiyatlandırılması. Tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi. İş birliği, eğitim ve farkındalık çalışmaları. Alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması."

Kaynak: DHA