Son yıllarda Antalya’da sayıları her geçen gün artan metruk ve kaçak yapılar için Konyaaltı Belediyesi düğmeye bastı. Konyaaltı Belediyesi 6 Mayıs’ta yaptığı duyuruda ilçede bulunan ve tehlike arz eden 6 mahallesinde bulunan metruk binanın yıkılacağını duyurdu.

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada şu sözlere yer verdi:

Belediye başkanı mahalleleri tek tek gezdi Belediye başkanı mahalleleri tek tek gezdi

ANTALYA VALİLİĞİ TESPİT ETTİ

Konyaaltı Belediyesi

“3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.

YÜZDE 20’İNİ YAPI SAHİBİ TAHSİL EDECEK

Erus Group Antalya Konyaalti 02 1024X576

Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakru hali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.’ hükmü getirilmiştir.

30 GÜN SÜREYLE İLAN EDİLDİ

56C43C2767B0A96D98Cd966C

İlgili kanun hükmü gereğince adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatların maliklere ulaşmaması neticesinde ilgili metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz Web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.
 Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını ‘İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Konyaalti Plaji Antalya

KONYAALTI’NDA YIKIM NASIL YAPILACAK?

İşlemlere başlanılmış olup, bina sahiplerinin yıkmaması yada güvenlik tedbiri almaması durumunda belediyemiz ihale usulü yöntemiyle işlemlere devam edilecektir.

KONYAALTI’NIN HANGİ MAHALLELERİNDE YIKIM YAPILACAK?

Konyaaltı’nın hangi mahallelerinde yıkım yapılacağı merak konusu oldu. Konyaaltı’nın Mollausuf’ta 2, Sarısu, Hurma, Liman ve Altınkum mahallelerinde yıkım yapılacak.

Muhabir: YAPRAK ÖZER