Antalya kapalı yolun sonunda, Saat Kulesi ve Yivli Minarenin karşısında yer alan II. Attalos heykeli, Antalya’nın köklü tarihini yansıtır. Antalya’nın kurucusu olarak bilinen Bergama kralı II. Attalos bu şehri keşfetmeden önce askerlerine ‘bana yeryüzündeki cenneti bulun’ diyerek emretmiş ve nihayetinde yeryüzündeki cennet olarak adlandırdığı Antalya’yı keşfederek burada bir liman kenti kurmuştur.

attalos

"BANA YERYÜZÜNDEKİ CENNETİ BULUN"

Antalya kent meydanında yer alan Attalos heykeli Antalya’nın simgelerinden biridir.  Bergama (Pergamon) Krallığı günümüzdeki İzmir Bergama merkezli kurulan bir devlettir. Tarih kitaplarında yer alan bilgilere göre Bergama Krallığı I. Attalos tarafından kuruldu. Birinci Attalos’un hakimiyeti sonlandığında oğlu II. Eumenes koltuğu devraldı. Ancak II. Eumenes’in ölümü üzerine yeniden koltuk değişti.

II. Attalos abisi henüz ölmeden önce ona olan sadakatini göstermişti. Romalılar tarafından abisine isyan edip yönetimi alması yönünde ısrar edilen II. Attalos bu teklifleri ısrarla reddederek abisine olan sevgisini ve sadakatini ispatladı ve ‘kardeşini seven’ (Philadelphos) lakabı ile anıldı.

attalod

Abisinin ölümünün ardından geriye kalan vasisinin çok küçük olması sebebiyle abisinin eşi ile evlenerek kral koltuğuna oturdu. Bergama Kralı II. Attalos ise M.Ö 238-160 yılları arasında hüküm sürdü. II. Attolos ailesine olan düşkünlüğü ile bilinir ve abisi II. Eumene’e bağlılığından dolayı ‘kardeşini seven’ olarak adlandırılırdı.

Antalya’nın Yörükleri Kepez’de buluştu Antalya’nın Yörükleri Kepez’de buluştu

DEVLET SINIRLARINI GENİŞLETTİ

Hüküm sürdüğü dönemlerde birçok savaşta yer alan II. Attalos Britanya, Makedonya ve Selevkos krallıkları ile savaşarak devlet sınırlarını genişletti. Özellikle Antalya ve Manisa’yı kurması ile bilinir.

II. Attalos’un Antalya’yı kurma serüveni dünyanın en güzel yerini arama sürecinin sonucudur. Hikâyeye göre Helenistik dönemde Bergama Kralı olan II. Attalos askerlerinden yeryüzündeki cenneti bulmalarını ister. Bunun üzerine araştırmaya koyulan askerler Antalya’ya ulaşır. II. Attolos bu bölgeyi oldukça beğenir. Yalnızca doğal güzelliklerini değil bölgenin stratejik konumunu da dikkate alan Attalos buraya bir liman kenti kurar.

S 5Af2Ff8F0Ab72Beb58B859Cb8D120Bf19835D345

Attalos’un ismine ithafen Antaliye olarak adlandırılan kent hem bu isimle hem de Adalya ismi ile anılırdı. Bölgeye Türkler’in yerleşmesinin ardından şehir günümüzdeki adı Antalya ismini aldı.

Yunanistan Atina’da yer alan Attalos Stoası II. Attalos ve eşinin yaptığı en önemli projelerden biridir. Bu stoa 1950 yılında Rockefeller ailesi tarafından restore edildi ve bugün Atina'nın en önemli antik kalıntılarından biri olarak halen ayaktadır.

attalos-3

Antalya’nın merkezi konumunda yer alan II. Attalos’un bronz heykeli Antalya’nın simgelerinden biri haline gelmiştir. 20 yıl önce 2004 yılında yapılan bu heykel Antalya’nın tarihine ışık tutar. Saat kulesinin ve yivli minarenin yakınlarında bulunan heykel bölgenin II. Attalos meydanı olarak bilinmesine neden olmuştur.

attalos-1

II. Attalos heykelini 2004 yılında Türkmenistanlı sanatçı Meretguly Öwezov tarafından yapıldı. Bir atın üstüne duran II. Attalos heykeli 2.60 metre yüksekliği ile şehir merkezinde herkesin görebileceği konumda yer alır. Heykelin elinde bulunan asa Zafer Tanrıçası Nike’nin kraliyet asası bulunur. Antalya için özel olarak yapılan heykelin başka bir kopyası yoktur. Heykelin yapımı için Berlin Müzesindeki II. Attalos heykeli örnek alındı.

attalos-2

Heykelin hemen önündeki tarihçede II. Attalos hakkında şu sözler yazmaktadır:

“II. Attalos Bergama Kraliyeti ailesindendir. M.Ö. 220 yılında doğmuştur. Deneyimli bir asker akıllı bir devlet adamıydı. Ağabeyine olan sadakati nedeniyle çağdaşları tarafından Philadelphos (kardeş sever) lakabı ile anıldı. M.Ö. 188 yılında yapılan Apameıa Barış Antlaşmasıyla Bergamalılara verilen Pamfilya’nın bir bölümü ile kıyıları boyunca uzanan önemli deniz yolunu güven altına almak ve donanmasına üs sağlamak amacıyla bölgeye bir sefer düzenlemiştir. Bu sefer sırasında limanla birlikte yeni bir kent kurmuş (M.Ö. 159-158) Bu kent kendisine izafeten Attaleia (Antalya) adını almıştır. M.Ö. 138’de krallığının 21. Yılında öldüğünde 82 yaşındaydı.”

Muhabir: EBRU ÇETİNKAYA