Kepez Belediyesi tarafından yayınlanan duyuruda 3 taşınmazın ihalesinin yapılacağını duyurdu. Kepez Belediyesi 3 yıllığına kiralanacak olan restoran ve büfeler için ihale gerçekleştiriyor. 3 taşınmazın kiraya verileceğini duyuran Kepez Belediyesi'nin ihale şartları şu şekilde; Taşınmaz Kiralama İşi adres ve bilgileri yazılı 3 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, teklifler Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir. 

Kepez Bankamatikçi (3)

İHALE TARİHİ

Kepez Belediyesi’nin ihalesi şu şekilde:

“İhalede 3 adet taşınmazın ne kadar süreliğine ve hangi bedelle kiraya verileceği bilgileri yer alırken söz konusu ihalelerin 13.06.2024 tarihinde ve 14.00-14.35 saatleri arasında karara bağlanacağı ilan edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden o ilçeye su müjdesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden o ilçeye su müjdesi

İHALEYE KONU OLAN TAŞINMAZLAR

Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 3 ihale hakkında Belediyenin resmi hesabından yaptığı duyuru şu şekilde;

1- Yavuz Selim Mahallesi Barış Manço Bulvarı No:183’de bulunan Restaurant ve No:183/1’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 20.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle, 13.06.2024 tarih Saat:14.00’de 3 (üç) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 720.000,00.-TL’nin % 10’u olan 72.000,00-TL)

Kepezden Altinovaya Konforlu Yollar 6 (Small)

2- Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2/1’de Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Büfe ilk yıl aylık 15.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle 13.06.2024 tarih Saat:14.05’de 3 (Üç) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (Üç) yıllık muhammen bedel olan 540.000,00.-TL’nin %10’u 54.000,00.-TL)

3- Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı No:137’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 15.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle, 13.06.2024 tarih Saat:14.35’de 3 (üç) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 540.000,00.-TL’nin % 10’u 54.000,00.-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN;

İletişim Bilgi Formu

Kimlik Fotokopisi

Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname, 

Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN

Kepez Gunes Mahallesi Kentsel Donusum (Small)

Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti

2024 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,

Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname, 

Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi

İhaleye katılmak isteyen vatandaşların tüm belgeleri eksiksiz şekilde 12.06.2024 günü Saat:17.00’ye kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri gerekmektedir.”

Muhabir: EBRU ÇETİNKAYA