Antalya’da 12 Nisan meydana gelen teleferik kazasının yankıları hala devam ederken, teleferik kazasının yaşandığı Tünektepe Turizm Tesis Alanı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla sonuçlanan turizm tesis alanı Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılıyor. Tünektepe ihalesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı devam meclisinin 17. Maddesi içinde görüşülerek, kabul edildi.

TÜNEKTEPE İHALEYE ÇIKIYOR

Antalya Buyuksehir Meclisi Bos Kaldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı devam meclisinin 17. Maddesi çerçevesinde Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, Tünektepe Mevkiinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesine kiraya verilen ve kesin izin taahhüt senedi imzalanan ormanlık alanlar üzerinde Tünektepe turizm tesis alanın onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesisler ile alan düzenlemesinin yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 21.04.2035 tarihine kadar sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü. Rapor, AK Parti grubunun “çekimser”, diğer grupların “evet” oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara davet Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara davet

Teleferik Kazasii (Small)

Tünektepe turizm tesis alanı içinde birinci sınıf 30 oda ve 60 yataklı otel ve 240 kişilik lokanta projesi yer alıyor. Proje içinde yer alan tesislerin yenilenmesine bağlı olarak Büyükşehir Belediye Encümeni alanı ihaleye çıkaracak.  

Antalya Sarisu Teleferik (Small)

Dün toplanan Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı devam meclisinde daire başkanlıklarına “Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığı" adıyla yeni bir daire başkanlığı eklendi. Devam meclisi gündeminin 3. Maddesi çerçevesinde oy birliğiyle alınan karar gereğince Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak “Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürlüğü'” ile “AR-GE ve İnovasyon Şube Müdürlüğü” Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanacak.  

Muhabir: YAPRAK ÖZER