Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Antalya Şubesi “Vergide Adalet” eylemlerini sürdürüyor. Vergide Adalet eyleminin bu haftaki adresi Antalya Vergi Dairesi oldu. Antalya Vergi Dairesi önünde toplanan SES Antalya Şubesi üyeleri sloganlarla AKP iktidarının vergi politikalarını protesto etti.  Şükran İçöz “Bugün 26 Haziran Çarşamba. On altıncı defa Vergide Adalet demek için Türkiye’nin dört bir yanındayız. Beş ayı geçen eylemlilik sürecimizde artık tüm Türkiye’nin vergide adalet dediğini görüyoruz.

Vergide Adalet (2)

Evet artık tüm Türkiye vergilerin adaletsiz olduğunu, yoksuldan alıp bir avuç aşırı zengin sermayedara aktarıldığını ve bu nedenle yoksul kaldığımızı biliyor. Vergiler biz ücretlilerden, emeğiyle geçinmeye çalışanlardan, emekçilerden ve hatta emeklilerden toplanıyor. Bu toplanan vergiler ne sağlığımıza harcanıyor ne eğitimimize ne barınmamıza ne de beslenmemize. Bu nedenle randevu bulamıyoruz, bu nedenle eğitim alamıyoruz, bu nedenle dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna maruz kalıyoruz.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2 ay önce sonunda vergide adalet dedi. Gereğini yapmasını beklerken karşımıza yeni vergi teklifleri ve zamlar geldi. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı yeni vergi teklifleri çalışması da vergide adalet ile başlıyor ama bize yeni vergi yükleri ile devam ediyor. Bizler basından bu çalışmada kimlere vergi yüklendiğini ve kimlerden vergi alınmadığını öğrendik” dedi

ŞEHİR HASTANESİNİ İŞLETENDEN SIFIR VERGİ

Maliye Bakanlığından yeni vergi düzenlemeleri çalışmasında şehir hastanelerini yapan 44 şirketin sadece 7 sinin vergi verdiğini 37sinin hiç vergi vermediğini öğrendik diyen Şükran İçöz konuşmasını şöyle sürdürdü;

 Bu şirketlerin 2023 yılında toplam verdiği verginin ise 2,8 milyar lira olduğunu öğrendik. Bunun da ne kadarının ödendiğini bilmiyoruz. Sadece İstanbul’da, sadece Çam Sakura Şehir hastanesinde çalışan sağlık çalışanları 2023 yılında bu şirketlerin tümünden daha fazla vergi vermiş durumda. Dahası bu şirketlerin vergi oranının %25 olduğunu öğreniyoruz oysa orada çalışanlar bu ay %35 vergi ödüyorlar.  Biz Maliye Bakanından bu adaletsizliği düzeltmesini talep ediyoruz.

Emekçilerden toplanan vergileri halkın yararına kullanmış olsaydınız; Diyarbakır’da Mardin’de 13 yurttaşımızı kaybettiğimiz yangınları önleyebilir, onlarca hastayı tedavi için başka şehirlere nakletmek zorunda kalmaz, yerinde müdahale edebileceğimiz sağlık kurumlarımız yada kurumlarda yanık ünitelerimiz olurdu.

Antalya’nın o mahallesi diken üstünde… Elektrikler uyutmuyor Antalya’nın o mahallesi diken üstünde… Elektrikler uyutmuyor

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ

Bayrama ücretlerimizi alarak girdik, bayram bitiğinde enflasyonla, vergi yüküyle erittiğiniz maaşlarımızın kaybolduğunu gördük. Emeğiyle çalışanlar, emekliler için bir bayram daha hesap kitapla geçti. Temmuz ayında hesaplayacağınız enflasyona göre maaşlarımıza %20 civarında zam yapacağınızı söylüyorsunuz. Gerçek enflasyonun çok altında bir zam yapmanız yeterli olmayacağı bizleri yeni vergi dilimine sokup bu zammı hiç vermemiş olacaksınız. Gelecek ay ücretlerimizi aldığımızda yüzde 20 zamma ne oldu diyeceğiz. Bu vergide adalet değil. Bu yoksulun, emekçinin sırtına binmek. Vergi çalışmanızda vergi dilimlerini ve vergi sınırlarını düzeltmek yok. Zam verdik deyip bunu vergi ile geri almak var. Bu vergide adalet değil.

Kaynak: SES BÜLTEN