Benim oğlum doğduğunda 4 kiloydu. Doğar doğmaz kontrole götürdüler. Çünkü ağlarken tırnakları morarmış. Hemen doktora götürdüler. Tetkikler sonucu kalbinin delik olduğu anlaşıldı. Doğarken kalbi delikmiş. Bana vermediler bebeğimi kuvöze yatırdılar. Erken teşhis çocuğumu ölümden döndürdü.

6 Ay sonra, çok şükür bin şükür kalbinin deliğinin kilo alarak ve tedaviyle kendi kapattı dediler. Taburcu ettiler. Oğluma dikkatli bakmasalardı, erkenden doktora muayene ettirmeselerdi daha kötü olabilirdi bizim için. Bu sene bebeklerin çoğu hasta doğuyormuş. Yılda 14 bin bebek kalp hastası olarak doğuyor diyen Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Yenidoğan döneminde bebeğin kalp problemi çok ciddi bile olsa yaşamın ilk bir kaç gününde belirgin bir bulgu vermeyebilir. Bu bebeklerin tespit edilebilmesi için bebeğin hastaneden taburcu edilmeden bir çocuk hastalıkları hekimi tarafından detaylı olarak muayene edildikten sonra nabız oksimetre testi uygulanarak gerek muayenede kalp hastalığını düşündüren bulguların olması gerekse nabız oksimetre testini geçemeyen bebeklerin tümünün çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirilmesi gerekmektedir.

Bazı kalp hastalıkları erken tanı ve uygun tedavi yöntemi yapıldığı zaman sonuçları çok iyi olabilmektedir. Bu amaçla annede veya bebekte doğuştan kalp hastalığı sıklığını artıran hastalıkların bulunması, gebeliğin özellikle ilk 3 aylık döneminde kalp gelişimini etkileyebilecek hastalıkların geçirilmesi, teratojen ilaç veya ajanlara maruziyet, genetik sorunlar, gebelikte ayrıntılı ultrasonografi taramasında kalp veya kalp dışı organlarda anomalilerin tespit edilmesi durumunda ideal olarak gebeliğin 18-22. haftalarında fetal ekokardiyografi yapılmalıdır. Fetal ekokardiyografi ile tanı konulması, bebeğin doğum sonrası tedavisinin planlanması, bebeğin tedavinin yapılabileceği bir merkezde doğumunun sağlanması tedavi sonuçlarının daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Çocuklarda görülen kalp hastalıkları erişkin hastalardan çok farklıdır. Doğuştan ve sonradan kazanılan kalp hastalıkları açısından çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tedavi yöntemlerini özetleyecek olursak, bazı hastalarda için ilaç tedavisi, bazılarında kalp kateterizasyonu gibi yöntemler, diğerlerinde ise açık kalp ameliyatıyla tedavi gerekmektedir.

Bebeklik döneminde morarma, sık nefes alıp verme, beslenme problemleri, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme, çocuklarda ise oyun oynarken veya koşarken çabuk yorulma, morarma, bayılma, çarpıntı, efor sonrası göğüs ağrısı kalp hastalıkları belirtisi olabilmektedir. Çocuklarda bu belirtiler varsa, kalp hastalığı açısından araştırılması gerekmektedir. Bu bulguların olması durumunda bebeklerin ve çocukların çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.