Nazmi Öner

Tüm Makaleleri

Nazmi Öner

Terör orgütleri ve ABD 2

Terör örgütlerini kurup yöneten ABD, AB ve Rusya, devletler dünyanın korsanlarıdır. Dünyanın her tarafında terör örgütleri kurar, yönetir ve kullanır. Kurduğu terör örgütünü istediği anda dost, istedi...

Terör örgütleri ve ABD 1

ABD bu noktaya gelebilmek için elbette planlı ve uzun çalışmalar yapmıştır. Öncelikle teröre şiddetle karşı çıkan bir tavır sergileyerek, kendi vatandaşları ve BM’lerin desteğini almıştır. Özellikle k...

Terör savaşları ve ABD

Savaşların maliyeti, tahribatı günden güne artmaktadır. Ve tüm masraf ve yıkımlar, insanları birbirinden ayırmak ve ayrı yaşatarak birbirine karşı kışkırtıp devletlere bir varlık nedeni kazandırmak ad...

Meydanlar, parklar ve sivil toplum

Ülkelerin örgütlü devlet yapılanmasında, genel yönetimler, saraylarda, parlamento binalarında ve şehirlerin hükümet konaklarında, yerel yönetimler belediye saraylarında, askerler kışlalarında, eğitim...

Tarikat ve cemaatten sivil toplum olmaz

Toplumsal bilinç neden bireysel anlamda tepkisiz? İnsana yapılan, dayatılan, insanı insan yerine koymayan, devlet kaynaklı despotik dayatmalar kişisel sorunlar mıdır? Bu kişisel sorunların tarafı olan...

Sivil toplum sivil mi?

Bunun için önce insan ve millet kavramları, birbirinden nerede nasıl ayrılırsa ve insan nerede nasıl birleşirse millet olunur sorusunun doğru yanıtlarını yakalamamız gerekmektedir. İnsan var ama vatan...

Sivil toplum örgütleri

Kutsallığı, yetkileri, gücü ve büyüklüğü nedeniyle insanların karşısında devleşen devlete karşı, vatandaşın müdahale olanağı bir yana, hakkını alması dahi söz konusu olamayacağından, insanlar farklı y...

İslam’a karşı İslam silahı

Şimdi bu İslam’ın İslam’a karşı bir silah olarak kullanıldığına dair açıklamalarımdan sonra, “Ne yapalım yani? Dinimizi mi değiştirelim” dediğinizi duyar gibiyim.