Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 8 Mart 2012 yılında Dünya Emekçi Kadınlar Gününde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kanun ile ilgili olarak kamu spotları, broşürler, yazılı ve görsel basın aracılığı ile bilgilendirme çalışmaları, toplantılar, seminerler vs. her türlü iletişim aracı kullanılarak yaygınlaştırma çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri (ŞÖNİM) yerel yönetimler, üniversiteler, kadın sivil toplum örgütleri üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

Kanunla ilgili olarak bilmemiz gereken koruyucu ve önleyici tedbirleri şöyle sıralamak mümkündür:

Mülki amirlerin vereceği koruyucu tedbir kararları şunlardır:

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları şunlardır:

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları şunlardır:

Kanun ile birlikte şiddet ve şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı halinde herkesin resmi makam ve mercilere ihbarda bulunması beklenmekte ihbarı alan kamu görevlilerinin de derhal harekete geçmesi zorunlu kılınmıştır.

Kanunda detaylı olarak açıklamalarına yer verilen koruyucu ve önleyici tedbirler ile şiddet olaylarında aranacak ve başvurulacak kurumlar hakkında Kadın Danışma Merkezlerinden detaylı bilgi alınabilir.