Güneş Erdoğan

Tüm Makaleleri

Güneş Erdoğan

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kadın ve katliam kelimelerinin aynı cümlede kullanıldığı ilk tarih 8 Mart 1857'dir. Amaçları yalnızca “eşit haklara sahip olmak” ve “insani koşullarda çalışmak” olan ABD'li bir grup kadının yaktığı mü...

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve kadın

Toplumsal cinsiyet, toplumun kültürü, değerleri, gelenekleri, görenekleri, inançları, normları ve üretim yapısının kadına ve erkeğe yüklemiş olduğu anlamı ifade etmektedir. Dolayısıyla toplumsal cinsi...