Uşak Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda, en az lise mezunu ve en az KPSS’den 60 puan şartı ile personel alımı yapılacak. Personel alımı mülakatsız olacak. Adaylar büro personeli, spor uzmanı, çevre teknikeri, kimya teknikeri, bilgisayar teknikeri, elektrik elektronik teknikeri, inşaat teknisyeni, bilişim teknisyeni, mobilya teknisyeni, tıbbi laboratuvar teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli ve aşçı kadrolarında istihdam edilecek.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde

belirtilen şartları taşıyor olmak.

Uşak1

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi

tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin

bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler, hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları

yapılmayacaktır.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak

olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak

sağlık kurulu raporu istenecek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro

ünvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması yapılmayacaktır.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden fazla

kadroya başvuru yapanların tespiti halinde, tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan numarasının karşısında yer alan aranılan

niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPSS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen ünvanlar için

ALES/1 SORU CEVAP ANAHTARI 2024 || ALES/1 soruları ve cevapları PDF indir açıklandı mı? ALES/1 SORU CEVAP ANAHTARI 2024 || ALES/1 soruları ve cevapları PDF indir açıklandı mı?

deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması, istenilen sertifika ve diğer belgelerin ilan tarihinden

önce alınmış ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

- Tüm pozisyonlar için (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); Son başvuru tarihi

itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 35 yaşını

doldurmamış olmak.

- Yapılacak görev gereği Üniversitemizin il/ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde,

kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. (Tüm ünvanlar için geçerlidir.)

- Başvuruda bulunan adayların e-Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve

Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde bulunan meslek kodunun ilanda belirtilen

tecrübe niteliğine uyumlu olması şarttır.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

- Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 19 Nisan 2024 tarihine kadar alınacak. Adaylar, aşağıdaki evraklarla birlikte Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile başvuru yapabilecek.

1- 4-B Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu/Dilekçesi. (https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinden temin edilecektir.)

2- T.C. Kimlik Kartı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu nüfus kayıt örneği kabul

edilir)

3- 2022 KPSS Sonuç Belgesi. (https://sonuc.osym.gov.tr adresinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

4- Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge kabul edilir.)

5- Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya askerlik

şubelerinden alınan onaylı belge kabul edilecektir)

6- Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu

belgeler kabul edilir.)

7- Tüm adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesi.

Muhabir: STAJER MUHABİR REMZİYE KAYA