Vietnamlılar, ABD’ye karşı verdikleri ve 21 sene süren bir savaştan sonra her tür katliama karşı durarak, savaşı zaferle sonuçlandırıp sonunda ABD’yi topraklarından kovdular. 21 senede insanla vicdanla bağdaşmayacak sayısız olay yaşandı.

ABD’nin 58 bin asker kaybına karşılık, DÖRT MİLYONU SİVİL beş milyon Vietnamlı öldü. Kimyasal silahların en öldürücülerini en insafsız biçimde kullandı

Zaten ABD’nin kimyasallarla katliamlarının haddi hesabı yoktur. Dünyada kimyasallarla katliamın açık ara şampiyonudur. 1962 ve 1971 yıllarında, ABD ordusu Vietnam’ın güneyindeki geniş arazilere yaklaşık 41 milyon litre portakal gazı püskürttü. Amaç, Vietnamlı gerilla güçlerinin ormanlık arazide saklanmasını engellemek ve gıda kaynaklarını yok etmekti.

Ancak toprakta kalan çok yüksek miktarda zehirli kimyasal, hayvan ve bitki örtüsünü olumsuz etkilediği gibi, sakat doğumlarda çok büyük bir artış yaşanmasına neden oldu.

ABD’nin bu Portakal Gazı (Turuncu Gaz) katliamı aslında sadece insanlar değil, insan, hayvan bitki ve tüm doğaya karşı bir katliamdı. ''Turuncu madde'' son derece tehlikeli bir kimyasal silahtı.  ABD, öldüreceği Vietnamlıları orman gizliyor diye, bitki örtüsünü yok etmek için Vietnam'a tam 20 milyon galon (41 milyon litre) Turuncu Madde ve aşırı miktarlarda Napalm bombası atmıştır. Napalm bu savaştan sonra yasaklanmıştır.

Bu katliamların sorumlusu, dönemin savunma bakanı olan, Robert McNamara, bu eylemin suç olmadığını çünkü kanunlarda yazmadığını söyleyerek katliamını aklamaya çalışmıştır. Bir bakıma haklı da sayılır. Çünkü o kanunları yazarak yasakları koyan da kendileridir.

Hangi neden ve hangi gerekçe hem doğaya ve hem de insanlığa yapılan bu denli insanlık dışı bir vahşeti normal ve olağan gösterebilir? İnsan, hayvan, bitki, hava su toprak dünya ve yaşama dair her şeyi zehirleyen, ölüme terk eden bu caniliğin bir açıklaması olabilir mi? Yapılan insanlık dışı vahşetin insanla, insafla hak ve adaletle, vicdanla bir ilgisi olabilir mi? Bu vahşeti yapanlar insan mıdır? Fakat ne var ki, dünya devletler sistemi işte böyle bir vahşettir. Dünyanın bu vahşi ortamdan kurtulması için dünya tek devlet olmalı, devletler sistemi sona erdirilmelidir.